Intro

Projecte

MissToHit és un projecte europeu l’objectiu del qual és abordar errors de concepte a les disciplines STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) a través de mètodes d’ensenyament i d’aprenentatge més eficaços.

El consorci desenvoluparà activitats d’aprenentatge basades en la indagació (Inquiry Based Learning) que fan servir objectes físics. Aquestes activitats, a més, tenen en compte la igualtat de gènere durant la seva aplicació a classe. Tots els materials es provaran a diferents països per tal d’obtenir una informació més àmplia pel que fa als usuaris finals i, un cop corregits, es podran descarregar des del web de forma gratuïta.

Aprèn més

GENERAL