Concepts

Conceptes

01

Error de concepte

Els estudiants arriben a classe de ciència amb idees o concepcions sobre alguns fenòmens científics que no sempre van de la mà amb el nostre coneixement actual de la ciència natural. Aquestes concepcions alternatives sovint es coneixen com “errors de concepte”.

02

Aprenentatge Basat en la Indagació

L’aprenentatge basat en la indagació (Inquiry Based Learning) anima els estudiants a construir el seu coneixement propi a través d’un procés interactiu d’orientació, conceptualització, recerca, conclusió i discussió.

03

Igualtat de Gènere

Diversos treballs de recerca demostren que la forma en què es transmet la ciència als joves, dins i fora de l’escola, segueix discriminant per gènere.

04

Avaluació

MissToHit proporcionarà a les comunitats científica i educativa un marc d’avaluació de la qualitat que podran fer servir com a guia i pla de traçabilitat per avaluar els experiments pràctics destinats a tractar els errors de concepte.

05

Educació D´STEM

El projecte tracta les habilitats i coneixements de totes les àrees de la Ciència, la Tecnologia, la Enginyeria i les Matemàtiques (STEM) a l’educació secundària.