Intro

Project

MISStoHIT is een Europees project met het doel het ontwikkelen van effectieve instructie methoden gericht op misconcepties in het bèta onderwijs.
Dat effectieve les en leermethoden wil ontwikkelen om misconcepten in beta onderwijs tefen te gaan

Het consortium ontwikkelt activiteiten waarin onderzoekend leren met fysieke materialen centraal staat. Alle activiteiten en materialen zullen met een cross-test procedure worden getest, om zoveel mogelijk feedback van gebruikers te verzamelen. De uiteindelijke producten zullen via deze website beschikbaar worden gemaakt. Tijdens zowel de ontwerp- als testfase zal expliciet aandacht worden besteed aan genderneutraliteit.

Learn more

GENERAL