Concepts

Begrippen

01

Misconceptie

Veel leerlingen hebben begrippen en denkbeelden gevormd op basis van eigen ervaringen. Deze denkbeelden zijn niet altijd in overeenstemming met wetenschappelijk geaccepteerde opvattingen. Deze alternatieve begrippen worden ook wel misconcepties genoemd.

02

Inquiry Learning of onderzoekend leren

Onderzoekend leren stimuleert leerlingen zelf kennis te construeren door een herhalend proces  van oriëntatie, theorie opbouwen, onderzoek doen, conclusies trekken en discussieren.

03

Gender gelijkheid

Onderzoek toont aan dat de manier waarop jongeren in en buiten school worden geïnformeerd over wetenschap en techniek nog niet genderneutraal is.

04

Evaluatie

In het MisstoHit project zal een raamwerk voor de kwaliteitscontrole van de ontwikkelde materialen worden ontwikkeld. Dit raamwerk zal dienen als richtlijn om hands-on experimenten die gericht zijn op misconcepten te beoordelen

05

Bèta onderwijs

Dit project behandelt vaardigheden en kennis van de Bèta vakken op middelbaar onderwijs.