Gènere

Gràcies al projecte Hypatia (http://www.expecteverything.eu/hypatia/facts-figures/), la Universitat de Copenhaguen ha construït un marc de treball per a la inclusió de gènere. Aquest marc és el que fem servir en aquest projecte per desenvolupar activitats per a adolescents entre 13 i 16 anys.

Quin és el problema?

GENDERDiversos treballs de recerca demostren que la forma en què es transmet la ciència als joves, dins i fora de l’escola, discrimina per gènere. En aquesta línia, tant nens com nenes europeus encara tenen molt poca idea sobre la diversitat de carreres possibles a les àrees de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (stem), i sobre les habilitats que són rellevants per a aquestes matèries. En els propers anys, amb el desenvolupament de l’economia del coneixement a Europa i les noves tecnologies, seran necessàries més que mai més habilitats vinculades amb les STEM.

In most of Europe, female students are no longer characterised as non-traditional students, as an increasing proportion of girls attend higher education in general. However, although in Europe slightly more female than male youth attend higher education, many science and engineering study programmes still struggle to attract female students (OECD, 2015). Only one of three STEM graduates is female; a proportion which has changed very little the past 15 years (EUROSTAT, 2011). Furthermore, within STEM there are large variations in the gender distribution of students across study programmes, and within some sciences female students are still the minority. In particular, the biological and medical sciences have more than 50% female students, whereas women are minorities in physics, computer science, and engineering (European Commission, 2009). It is clear that if more female students pursued a STEM-career, the concerns about how Europe will compete in the global STEM knowledge-economy in the future would be alleviated.

Les habilitats en STEM seran necessàries per a una àmplia gamma de carreres que mai

Per què amoïnar-se per la igualtat de sexes a la ciència?

Hi ha diversos arguments a favor de promoure una diversitat major entre l’alumnat d’educació superior en general, i per un major número de noies a les disciplines STEM. Els tres arguments més importants a favor de la igualtat de sexes són

  1. Pel que fa a l’economia: Si una proporció cada cop més gran de la població assoleix un grau més alt d’educació, Europa estarà més ben preparada per competir a l’economia global del coneixement.
  2. Pel que fa a la diversitat: una població d’estudiants diversa és una plataforma per al desenvolupament d’idees innovadores, capaç d’adaptar-se a una societat que canvia ràpidament i a diversos propòsits i aplicacions (Bøe, 2013).
  3. Pel que fa a la igualtat: L’educació superior és percebuda com el resultat d’un procés democràtic en què tots tenen les mateixes possibilitats per assolir els beneficis que produeixen (Thomsen, 2008).

Com tractar el gènere dins d’aquest projecte

En aquest projecte es desenvolupen activitats amb perspectiva de gènere per a adolescents de 13 a 16 anys. Es tracta d’abordar la qüestió de gènere en dos nivells.

L’educació superior es percep com a resultat d’un procés democràtic on tots tenen les mateixes possibilitats per aconseguir els beneficis que produeixen.

- Thomsen, 2008

Nivell individual

Es posa especial atenció als diferents alumnes que seran el grup objectiu de les activitats que durem a terme. Ho farem mitjançant el reconeixement dels diferents punts de partida dels alumnes, la implementació de diferents trajectòries d’indagació, tot desafiant els estudiants a allunyar-se dels seus interessos favorits i ampliant la seva implicació amb la ciència. Ens assegurarem que la diversitat de la ciència quedi representada tant com sigui possible a l’activitat.

Nivell interaccional

Aquest és el nivell en què els participants interactuen entre sí. En aquest nivell de desenvolupament de les activitats cal assegurar-se, entre d’altres coses, que l’activitat tingui un enfocament equilibrat de les preferències d’aprenentatge dels participants; és a dir: que inclogui tasques d’enraonament, de motricitat i relacionades amb valors, així com diverses formes d’interacció.

Leave a Comment