Gender

Binnen het Hypathia Project(http://www.expecteverything.eu/hypatia/facts-figures/), heeft de Universiteit van Kopenhagen een theoretisch kader voor genderinclusie ontwikkeld. Dit kader zal binnen het huidige project worden gebruikt bij de ontwikkeling van activiteiten voor leerlingen van 13-16 jaar.

Wat is het probleem?

GENDEROnderzoek toont aan dat de manier waarop met jongeren, zowel binnen als buiten de school context, over wetenschap wordt gecommuniceerd niet gender-inclusief is.  Europese jongeren, zowel jongens als meisjes, hebben geen duidelijk beeld van de carrière mogelijkheden op het gebied van wetenschap, technologie, engineering, en wiskunde. Zij hebben geen inzicht in de vaardigheden die belangrijk zijn voor een carrière in deze richting. Met de ontwikkeling van de kenniseconomie en de opkomst van nieuwe technologische mogelijkheden neemt het belang van bèta- en technische kennis en vaardigheden toe. Voor steeds meer carrièrepaden zullen deze vaardigheden in de toekomst belangrijk worden.

In het merendeel van Europa worden vrouwelijke studenten niet meer als een uitzondering gezien. Steeds meer vrouwelijke studenten nemen deel aan het hoger onderwijs. Hoewel er in Europa, over het geheel genomen, iets meer vrouwelijke dan mannelijke studenten deelnemen aan het hoger onderwijs, is het voor bèta- en technische studies vaak lastig om vrouwelijke studenten te werven (OECD, 2015). Binnen de Science, Technologie, Engineering en Wiskunde programma’s is slechts in op de drie afstudeerders vrouw. Het aantal vrouwen in deze richtingen, is gedurende de laatste 15 jaar nagenoeg gelijk gebleven.

Binnen de verschillende studieprogramma’s is wel een variatie in de proportie vrouwelijke studenten waar te nemen. Het percentage vrouwelijke studenten ligt binnen de biologische en medische wetenschappen aanmerkelijk hoger dan bij studies als natuurkunde en informatica (European Commission, 2009). Het is duidelijk dat als meer vrouwelijke studenten een bèta-studie overwegen Europa beter in staat is te concurreren in de kenniseconomie.

Beta-vaardigheden worden voor een steeds groter aantal beroepsgroepen en carrière opties belangrijk.

Waarom is  genderbalans in de wetenschap belangrijk?

Er zijn een aantal verschillende redenen voor het streven naar een grote en diverse groep studenten in de bètarichtingen van het beroeps- en hoger onderwijs. Met betrekking tot de gender balans noemen wij de volgende rationales:

  1. Economisch: Indien een grotere proportie van de studenten een hoog onderwijsniveau bereikt zal Europa beter kunnen concurreren in de wereldwijde kenniseconomie.
  2. Diversiteitsrationale: een divers studentenbestand vormt de basis voor het ontwikkelen van innovatieve ideeën en is belangrijk om flexibel en adaptief te kunnen reageren op een maatschappelijke veranderingen  en vraagstukken (Bøe, 2013)..
  3. Gelijkheidsrationale: Hoger onderwijs wordt opgevat als een resultaat van een democratisch proces waarin iedereen gelijke mogelijkheden heeft (Thomsen, 2008).

Hoe benaderen wij gender in dit project?

In dit project ontwikkelen wij genderinclusieve activiteiten voor leerlingen van 13-16 jaar oud. Gender issues worden op twee niveaus benaderd.

Hoger onderwijs wordt opgevat als een resultaat van een democratisch proces waarin iedereen gelijke mogelijkheden heeft (Thomsen, 2008).

- Thomsen, 2008

Individueel

Bij het ontwikkelen van de activiteiten wordt aandacht besteed aan de variëteit aan leerlingen binnen de doelgroep. Wij doen dit door de verschillende uitgangsposities van leerlingen te erkennen, verschillende onderzoekende leerroutes mogelijk te maken en leerlingen uit te dagen vanuit eigen interesses te werken en actief deel te nemen. Het activiteiten aanbod zal de diversiteit van de onderwerpen en mogelijkheden van het domein bèta en techniek weerspiegelen.

Interactioneel Niveau

Het interactioneel niveau is het niveau waarbij de deelnemers met elkaar samenwerken.  Bij de ontwikkeling van de activiteiten zorgen we ervoor dat er  verschillende leerstijlen/taken aan bod komen. Bjivoorbeeld  denktaken, motorische vaardigheden,  waarden vormende taken en verschillende interactievormen.

 

Leave a Comment