[rev_slider 5]

 

Project

MISStoHIT is een Europees project met het doel het ontwikkelen van effectieve instructie methoden gericht op misconcepties in het bèta onderwijs.
Dat effectieve les en leermethoden wil ontwikkelen om misconcepten in beta onderwijs tefen te gaan

Het consortium ontwikkelt activiteiten waarin onderzoekend leren met fysieke materialen centraal staat. Alle activiteiten en materialen zullen met een cross-test procedure worden getest, om zoveel mogelijk feedback van gebruikers te verzamelen. De uiteindelijke producten zullen via deze website beschikbaar worden gemaakt. Tijdens zowel de ontwerp- als testfase zal expliciet aandacht worden besteed aan genderneutraliteit.

Learn more

GENERAL

Begrippen

01

Misconceptie

Veel leerlingen hebben begrippen en denkbeelden gevormd op basis van eigen ervaringen. Deze denkbeelden zijn niet altijd in overeenstemming met wetenschappelijk geaccepteerde opvattingen. Deze alternatieve begrippen worden ook wel misconcepties genoemd.

02

Inquiry Learning of onderzoekend leren

Onderzoekend leren stimuleert leerlingen zelf kennis te construeren door een herhalend proces  van oriëntatie, theorie opbouwen, onderzoek doen, conclusies trekken en discussieren.

03

Gender gelijkheid

Onderzoek toont aan dat de manier waarop jongeren in en buiten school worden geïnformeerd over wetenschap en techniek nog niet genderneutraal is.

04

Evaluatie

In het MisstoHit project zal een raamwerk voor de kwaliteitscontrole van de ontwikkelde materialen worden ontwikkeld. Dit raamwerk zal dienen als richtlijn om hands-on experimenten die gericht zijn op misconcepten te beoordelen

05

Bèta onderwijs

Dit project behandelt vaardigheden en kennis van de Bèta vakken op middelbaar onderwijs.

EDUCATIEVE MATERIALEN

MISStoHIT biedt activiteiten aan die gericht zijn op misconcepties in het bèta onderwijs. De activiteiten zijn gebaseerd op de principes van onderzoekend leren met fysieke materialen en objecten. Het benodigde materialen kunne voor meer dan één activiteit worden ingezet. Binnenkort zal er op deze website een overzicht van de beschikbare activiteiten worden gepubliceerd. Alle materialen zijn beschikbaar in het Spaans, Catalaans, Basks, Nederlands en Italiaans.