Onderzoekend leren

GENERAL

Onderzoekend leren stimuleert leerlingen om zelfstandig kennis te construeren door een iteratief proces van oriëntatie, het formuleren van theorieën, het uitvoeren van onderzoek, concluderen en discussiëren. Gedurende het MISStoHIT project zullen fysieke materialen worden ontwikkeld waarmee leerlingen experimenten kunnen ontwerpen en uitvoeren. Leerlingen doen zelf onderzoek met als doel het verwerven van conceptuele kennis en het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden.

Leerlingen gebruiken bijvoorbeeld een balans met verschillende gewichten om kennis op te doen over de relatie tussen massa, volume en positie. Een ander voorbeeld is het gebruik van batterijen, elektriciteitsdraden, voltmeters en weerstanden om kennis te verkrijgen over de stroomkring.

Leave a Comment