Partners

UDeusto ingles

Universiteit Deusto

De doelen en de missie van de Universiteit Deusto zijn gefundeerd op academische excellentie en sociale verantwoordelijkheid, en richten zich op het generen van economische groei en het bijdragen aan een faire en humane samenleving. +info
www.deusto.es

Nemo Science Museum

NEMO heeft als missie om op een interactieve en laagdrempelige manier wetenschap en technologie dichter bij het publiek te brengen. Dat gebeurt in het museum, op school, bij landelijke evenementen en online. +info
www.e-nemo.nl

IBIMET-CNR

Het instituut voor biometeorologisch onderzoek van de Italiaanse nationale onderzoeksraad (National Research Council of Italy CNR) maakt gebruik van een multidisciplinaire onderzoeksaanpak om vraagstukken op het gebied van milieu, duurzame landbouw, plattelandsontwikkeling, natuurbehoud en cultureel erfgoed, in zowel Europa als in ontwikkelingslanden te benaderen. +info
ibimet.cnr.it

Liceo Scientifico “N. Sensale”

Liceo Scientifico “N. Sensale is een school met ongeveer 1000 leerlingen en 70 docenten, en wordt bezocht door jongens en meisjes met verschillende sociaal economische achtergronden. +info
www.liceosensale.gov.it

Interzonas

INTERZONAS is gericht op het exploreren en genereren van ideeën en experimenten met als doel deze ook te realiseren. Het internet is de primaire tool van het INTERZONAS team en de cultuur binnen de organisatie is dan ook gebaseerd op de tools, kunst en het onderwijs van de makers en het internet. +info
www.interzonas.info

Universiteit Twente

De Universiteit Twente is een middelgrote Universiteit. De vakgroep Instructietechnologie is onderdeel van de Faluteit Behavioural, Management and Social sciences (BMS). +info
www.utwente.nl

Fundación La Caixa

“LA CAIXA” foundation is een internationaal leidende non-profit organisatie gericht op het ontwikkelen van individuen en de maatschappij.+info
obrasociallacaixa.org