IBIMET-CNR

ibinet

Het instituut voor biometeorologisch onderzoek is onderdeel van de afdeling Agri-Food (agrarische en voedingswetenschappen) van de Italiaanse nationale onderzoeksraad (National Research Council of Italy CNR). Bij het instituut werken honderd mensen met een achtergrond in landbouw, bosbouw, natuurkunde, economie, en de sociale en politieke wetenschappen. Het instituut maakt gebruik van een multidisciplinaire onderzoeksaanpak om vraagstukken op het gebied van milieu, duurzame landbouw, plattelandsontwikkeling, natuurbehoud en cultureel erfgoed, in zowel Europa als in ontwikkelingslanden te benaderen.

IBIMET-CNR ontwikkelt en organiseert educatieve projecten waarin gebruik wordt gemaakt van innovatieve didactische methoden en tools voor onderwijs op het gebied van natuur en milieu.

Gemotiveerd door het belang van het dissemineren van wetenschappelijke en technologische kennis, ontwikkelt en organiseert IBIMET-CNR educatieve projecten waarin gebruikt wordt gemaakt van innovatieve didactische methoden en tools voor onderwijs op het gebied van natuur en milieu. Hierbij wordt gebruik gemaakt van innovatieve methoden waaronder onderzoekend leren, game-based leren, apps voor het afnemen van quizen, en locatie gebaseerde games. IBIMET-CNR heeft meegewerkt aan groot aantal internationale en regionale projecten op dit gebied waaronder Carboschools; Acariss; Envimobile, Raise, Involen. Daarnaast biedt IBIMET-CNR middelbare scholieren de mogelijkheid verschillende werk gerelateerde trainingen te volgen.