Aprenentatge Basat en la Indagació

GENERAL

L’aprenentatge basat en la indagació (Inquiry Based Learning) anima els estudiants a construir el seu coneixement propi a través d’un procés interactiu d’orientació, conceptualització, recerca, conclusió i discussió. Durant el projecte MissToHit es duran a terme experiments basats en objectes tangibles que seguiran aquesta metodologia. Els estudiants faran servir els objectes per dissenyar i executar experiments. Els estudiants replicaran l’experiència científica amb l’objectiu d’adquirir coneixements conceptuals, així com l’habilitat de la indagació. En aquesta línia, un estudiant pot utilitzar una balança i pesos diferents per aprendre sobre la relació entre el pes, el volum i la posició; o fer servir llums, bateries, cables, voltímetres i resistències per aprendre sobre circuits elèctrics.

Leave a Comment