Error de concepte

MISCONCEPTIONS

Els estudiants no arriben a l’escola com una “tabula rasa”. Al contrari, arriben amb idees o concepcions sobre alguns fenòmens científics que no sempre van de la mà amb el nostre coneixement actual de la ciència natural. Aquestes concepcions alternatives sovint s’anomenen “errors de concepte”. En general, aquestes idees falses són potents, molt resistents al canvi i estan profundament arrelades a l’experiència quotidiana, ja que són bastant útils per explicar els fenòmens quotidians.

Els errors de concepte són idees que no concorden amb la nostra comprensió de les ciències naturals.

Els errors de concepte són idees que no concorden amb la nostra comprensió de les ciències naturals. Un exemple d’error de concepte que el professorat escolta sovint als estudiants és la idea que els gasos no són matèria perquè són invisibles i no tenen massa.

Tractar els errors de concepte

Els errors de concepte dels estudiants poden tractar-se a través de l’observació i l’exploració activa d’experiments que fan servir objectes físics. L’aprenentatge pràctic és especialment important quan es fan servir els sentits com ara el tacte o l’olfacte, o quan es combinen senyals de múltiples modalitats (pistes visuals i tàctils).  Per assegurar-se que els estudiants reconeixen els principis subjacents als fenòmens científics, és important que les activitats pràctiques es combinin amb la instrucció i la interpretació guiada.
Durant la primera fase del projecte, professors d’educació secundària han identificat 30 errors de concepte en diversos temes científics. Aquests errors de concepte es tractaran mitjançant la creació d’activitats d’aprenentatge eficaces que fan servir objectes físics de baix cost. Aquestes activitats segueixen un enfocament estructurat d’aprenentatge basat en la indagació i tenen en compte la igualtat de gènere durant l’aplicació a l’aula o a d’altres contextos.

Leave a Comment