Kontzeptuko errorea

MISCONCEPTIONS

Ikasleak ez dira eskolara “tabula rasa” gisa heltzen. Alderantziz, gertakari zientifikoei buruzko ideia edo ikuskera batzuk dakartzate eta beti ez datoz bat egungo natur zientzien ezagutzarekin. Ikuskera alternatibo horiek sarritan “kontzeptuko errore” izenez ezagutzen dira. Oro har, ideia faltsu horiek sendoak dira, zailak dira aldatzen, eguneroko esperientzian oso errotuta daude, eta nahiko baliagarriak dira eguneroko bizitzako fenomenoak azaltzeko.

Kontzeptuko erroreak ez datoz bat natur zientziak ulertzeko moduarekin.

Kontzeptuko erroreak ez datoz bat natur zientziak ulertzeko moduarekin. Hona hemen irakasleek ikasleengandik jasotzen dituzten kontzeptuko erroreen adibide bat: gasak ez dira materia, ikusezinak direlako eta masarik ez dutelako.

Kontzeptuko erroreei ekitea

Ikasleen kontzeptuko erroreak behaketaren eta objektu fisikoak erabiltzen dituzten esperimentuen arakatze aktiboaren bidez jorratu daitezke. Ikaskuntza praktikoa garrantzizkoa da bereziki ukimen seinaleak erabili behar direnean (zerbait ukitu edo usaindu) eta modalitate ugariko seinale horiek (ikusizko eta ukimenezko arrastoak) bateratu behar direnean. Fenomeno zientifikoen azpian dauden oinarriak ikasleek ezagutzen dituztela ziurtatzeko, garrantzi handikoa da jarduera praktikoak irakaskuntzarekin eta interpretazio gidatuarekin bateratzea.
Proiektuaren lehenengo fasean, bigarren hezkuntzako irakasleek kontzeptuko 30 errore identifikatu dituzte hainbat gai zientifikotan. Errore horiek kostu baxuko objektu fisikoak erabiltzen dituzten ikaskuntzako jarduera eraginkorren bidez jorratzen dira. Jarduera horiek arakatzean oinarritutako ikaskuntzako ikuspegi egituratua jarraitzen dute, genero berdintasuna kontuan hartzen duena gelan edo beste testuinguru batzuetan aplikatzeko orduan.

Leave a Comment