Universiteit van Deusto

deusto

De Universiteit van Deusto, opgericht in 1886, heeft een lange historie op het gebied van onderzoek en onderwijs.

De missie en de onderwijskundige doelen van Universiteit Deusto zijn gefundeerd op  academische excellentie en sociale verantwoordelijkheid, en richten zich op het generen van economische groei en het bijdragen aan een faire en humane samenleving.

De academische excellentie van de Universiteit Deusto blijkt onder andere uit het gebruik van innovatieve onderwijsmethoden.
Leren, de onderzoeksgroep van de faculteit Engineering, die het MisstoHit project coördineert, specialiseert zich in het verbeteren van het bèta onderwijs in zowel formele als informele contexten. De groep is betrokken bij R&D projecten gericht op het vergroten van de betrokkenheid en interesse van jongeren in bèta onderwerpen door het gebruik van innovatieve methoden.
*STEM = Science, Technology, Engineering, Maths