Universiteit Twente

twente
De Universiteit Twente is een middelgrote Universiteit. De vakgroep Instructietechnologie is onderdeel van de Faculteit Behavioural, Management and Social sciences (BMS). Binnen de faculteit worden verschillende onderwijsprogramma’s aangeboden waaronder Educational Science and Technology, Communication Science, Psychology en een Science Teacher Training program. De vakgroep Instructietechnologie richt zich in haar onderwijs en onderzoek op kennisontwikkeling.

De afdeling richt zich op de cognitieve processen rondom de ontwikkeling en het gebruik van kennis en vaardigheden. Een belangrijke component van het werk is het ontwikkelen van instructie en ondersteuning gericht op het faciliteren van kennisontwikkeling.

Onderzoek richt zich op de cognitieve processen rondom kennisontwikkeling, het gebruik van kennis, en de effectiviteit van instructie en ondersteuning.

De afdeling Instructie technologie heeft deelgenomen aan verschillende nationale en internationale projecten gefinancierd door onder andere de NATO, NWO, DFG, het ministerie van onderwijs, SENTER, Kennisnet en SURF. In veel van deze projecten staan leeromgevingen voor onderzoekend leren (met en zonder technologische ondersteuning) centraal. Meer informatie is beschikbaar op: https://www.utwente.nl/bms/ist/en/