Blog

Ontwikkeling van de ‘Rollen, Vallen, Glijden-activiteit’

Zware voorwerpen vallen sneller dan lichte voorwerpen. Deze veelvoorkomende misvatting op Nederlandse middelbare scholen was ons startpunt voor de ontwikkeling van een nieuwe activiteit.

Ontwikkeling van een hands-on activiteit

Na wat onderzoek op dit onderwerp kwamen we erachter dat een multidisciplinaire benadering van het probleem het best zou werken om dit concept te kunnen uitleggen. Bovendien wilden we dat deze activiteit hands-on was en gestuurd door gerichte vragen. Daarom vroegen we onze leerlingen om zelf een experiment te ontwerpen om erachter te komen welke omstandigheden van invloed zijn op de snelheid van het vallen, rollen en glijden van een voorwerp.

Het testen van de activiteit

In juli 2016 deden we de eerste proef van de activiteit met 55 leerlingen van het VMBO. We waren benieuwd hoe de leerlingen zouden reageren op de materialen en de open opzet van de activiteiten. Vooral in Nederland is dit type leerling niet gewend aan open activiteiten op school.

Proberen in kleine groepjes

Het doel van deze activiteit was om deze misconceptie eruit te krijgen. Om te zien of we ons doel met deze activiteit konden bereiken verdeelden we de groep in twee kleinere groepen van 15 leerlingen. Dit was een succesvolle manier van werken. In deze opzet was het mogelijk om de leerlingen te leiden tijdens hun onderzoek, en er was genoeg tijd om rond te lopen en elke leerling te helpen met hun opzet voor een goede onderzoeksvraag. We bespraken met hen wat ze aan het doen waren, wat ze genoeg nieuwe ideeën en bewustzijn gaf.

Wat goed werkte

  1. Het was goed om te zien hoe de leerlingen met de materialen experimenteerden en het gaf ons veel inzicht in hoe we de activiteit verder moeten ontwikkelen.
  2. We beginnen en eindigen de les met een activiteit waar de leerlingen praten over hun ideeën. Op deze manier kun je hun antwoorden van de introductie en de experimenten vergelijken en gebruiken aan het eind van de les om conclusies te trekken over vallen.

Wat we moeten verbeteren

Na de test met de leerlingen moesten we de materialen opnieuw afstellen om alle experimenten te laten werken. We zijn op zoek gegaan naar passende materialen en zijn gekomen tot de volgende experimenten.

3D geprinte materialen

We vinden het heel leuk om de mogelijkheid te hebben samen te werken met IBIMET in het ontwerpen van 3D geprinte materialen voor onze rolexperimenten. We hebben hen gevraagd een cilinder te ontwerpen die een gewichtje kan meenemen op verschillende plekken in de cilinder. Je kunt bijvoorbeeld dezelfde hoeveelheid gewicht in het centrum van de cilinder plaatsen en aan de buitenkant van een andere cilinder om te vergelijken wat er gebeurd. Dit geeft de leerlingen nog meer mogelijkheden om het onderwerp te onderzoeken. We kijken ernaar uit om te zien of dit het leerproces van de leerlingen verbeterd.

Leave a Comment

Related Posts

Het broeikaseffect

Het broeikaseffect wordt door leerlingen vaak geassocieerd met concepten zoals het...