Liceo Scientifico “Nicola Sensale”

liceo

Liceo Scientifico “N. Sensale is een school met ongeveer 1000 leerlingen en 70 studenten, en wordt bezocht door jongens en meisjes met verschillende sociaal economische achtergronden. De toename van de culturele diversiteit speelt een belangrijke rol in de vormgeving van het onderwijs en het overbrengen van het cultureel erfgoed.

Het onderwijsaanbod van onze school is verankert in de stedelijke omgeving, waar onze school al dertig jaar actief is. Deze omgeving heeft een sterke invloed op de manier waarop wij de culturele en professionele vorming van onze studenten benaderen.

Door samen te werken met verschillende instanties en instituten in de directe omgeving van de school, probeert de school de studenten niet alleen effectief onderwijs te bieden maar ook actief te laten participeren en bijdragen aan de ontwikkeling van gemeenschap. Deze actieve participatie maakt de stap naar vervolgonderwijs en een baan voor de studenten kleiner.

Het onderwijsaanbod van ons instituut is gebaseerd op de volgende elementen: interactie met de omgeving en de maatschappij; technologische innovatie; innovatieve onderwijsmethoden; Europees burgerschap en de interculturele dialoog.

Het wil jongeren afleveren die door effectief onderwijs en actieve deelname aan de duurzame ontwikkeling van de gemeenschap die hen verwelkomt en voedt.

Binnen onze school onderscheiden wij drie onderwijsprogramma’s:

“Liceo Scientifico“ is het traditionele onderwijsprogramma. In dit programma worden wetenschappelijke en een meer humanistische traditie gecombineerd.  Wiskundige en wetenschappelijke methoden worden gestimuleerd om leerlingen op deze manier de vaardigheden te bieden om wetenschappelijk en technologisch onderzoek uit te voren en de interactie tussen verschillende kennisgebieden te ontdekken.

Het toegepaste programma biedt studenten de mogelijkheid om geavanceerde kennis en vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van wetenschap en technologie.

Het sportprogramma richt zich op sportwetenschappen, bewegingswetenschappen en sport en recreatie. In het bijzonder wordt er binnen deze afdeling aandacht besteed aan de wis- en natuurkunde, biologische wetenschappen, economie en recht.

Concluderend: traditioneel gezien staat onze school open voor maatschappelijke samenwerking in educatieve projecten. Voorbeelden hiervan zijn projecten met universitaire groepen, bibliotheken, de gemeente, provinciale overheden, plaatselijke voorzieningen voor gezondheidszorg, culturele organisaties en samenwerkingsprojecten met andere scholen.

Meer informatie is beschikbaar via: Liceo Scientifico N. Sensale