Blog

Sensale’s eerste hands-on activiteit

Leerlingen van het Liceo Sensale hebben vijf hands-on activiteiten uitgevoerd gericht op het corrigeren van misvattingen. De eerste was het BrOeIKASeffect. We wilden laten zien dat dit fenomeen niet alleen maar slecht is voor onze planeet.

Eerst werd alle leerlingen gevraagd naar hun mening over het broeikaseffect. Bijna alle leerlingen gaven aan dat dit fenomeen de oorzaak was voor alle huidige milieuproblemen. Hoewel sommigen aangaven dat het niet iets negatiefs is, konden zij geen redenen hiervoor geven. Daarna verplaatsten we naar het lab, waar leerlingen aan de slag gingen met de materialen die hen werden gegeven.

De leerlingen ondernamen de volgende acties:

  • Ze vulden een tabel in met de temperaturen die zij hadden gemeten in verschillende omstandigheden.
  • Ze hielden rekening met mogelijke variabelen.
  • Elke groepje deed ieder experiment twee keer.

Eenmaal terug in de klas zetten de leerlingen de discussie over het broeikaseffect voort en kwamen zij tot de conclusie dat het een natuurlijk fenomeen is dat zorgt voor temperatuursomstandigheden die passen bij leven en helpt om extreme temperaturen te voorkomen die we bijvoorbeeld zien op de maan.

Natuurlijk merkten zij ook op de activiteiten van de mens op, die bijdragen aan het stijgen van  de concentratie CO2, en dat dit een significante verandering veroorzaakt in de temperatuur van onze planeet.

Leave a Comment

Related Posts